[6] Akcja!

Super, przechodzimy do moich ulubionych papierów wartościowych, czyli akcji. Co to są akcje? Wikipedia spieszy z odpowiedzią: akcja to papier wartościowy łączący w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym, wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej. Także ogół praw i obowiązków akcjonariusza w spółce lub część kapitału akcyjnego. Fajnie, prawda? 🙂

Czytaj dalej "[6] Akcja!"

[5] Papiery wartościowe

Bez wątpienia najpopularniejszym obiektem zainteresowań inwestorów na całym świecie są papiery wartościowe. Kiedyś były to zwykłe, papierowe dokumenty (stąd nazwa :D), dzisiaj są to zapisy w systemie informatycznym, które potwierdzają, że przysługują nam, właścicielom, pewne prawa majątkowe opisane w tych dokumentach. Koniec definicji. Rozróżnia się wiele rodzajów papierów wartościowych, jednak my zajmiemy się dwoma podstawowymi: obligacjami […]

Czytaj dalej "[5] Papiery wartościowe"

[4] Inwestowanie 1.0

Wielu ludzi samo słowo „Inwestowanie” albo odstrasza, albo kojarzy się z czymś zupełnie z czapy, niedostępnym dla zwykłego Kowalskiego. Albo kojarzy się z historią szwagra, który kiedyś zainwestował tysiąc złotych za namową braciaka, wszystko stracił i nie poleca. Dlatego należy się parę słów wyjaśnienia.

Czytaj dalej "[4] Inwestowanie 1.0"