[6] Akcja!

Super, przechodzimy do moich ulubionych papierów wartościowych, czyli akcji. Co to są akcje? Wikipedia spieszy z odpowiedzią: akcja to papier wartościowy łączący w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym, wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej. Także ogół praw i obowiązków akcjonariusza w spółce lub część kapitału akcyjnego. Fajnie, prawda? 🙂 Reklamy

Czytaj dalej "[6] Akcja!"

[5] Papiery wartościowe

Bez wątpienia najpopularniejszym obiektem zainteresowań inwestorów na całym świecie są papiery wartościowe. Kiedyś były to zwykłe, papierowe dokumenty (stąd nazwa :D), dzisiaj są to zapisy w systemie informatycznym, które potwierdzają, że przysługują nam, właścicielom, pewne prawa majątkowe opisane w tych dokumentach. Koniec definicji. Rozróżnia się wiele rodzajów papierów wartościowych, jednak my zajmiemy się dwoma podstawowymi: obligacjami […]

Czytaj dalej "[5] Papiery wartościowe"